SLAMMER NYILATKOZAT 2. – PILVAKER 2014

A tegnapi nap eseményei, vagyis a sajtóban terjedő, az esetek nagy többségében pontatlan, gyakran megtévesztő írások és ezek másodközlései miatt szükségesnek érezzük a RedBull Pilvaker 2014 kapcsán kialakult helyzet további tisztázását. Fontosnak tartjuk azonban hangsúlyozni, hogy a nekünk tulajdonított, mégsem tőlünk származó mondatokért, illetve az ezek kapcsán kialakult helyzetért a magunk részéről felelősnek mindössze az ezzel kapcsolatos jóhiszeműségünket és az ilyen ügyekben való járatlanságunkat tekintjük.

Lényegileg most sem tudunk – és nem is akarunk – mást mondani az üggyel kapcsolatban, mint amit eddig, vagyis az előző nyilatkozatunkban mondtunk. A RedBull képviselőivel történt előzetes megbeszélés után elkezdtük a kért szövegek megírását és a további egyeztetéseket, ezek közben azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az elképzeléseink olyan mértékig eltérőek a készülő produkció tartalmi részére vonatkozóan, hogy a kompromisszum sem a Szervezők, sem a műsorszolgáltató, sem a Mi szempontunkból nem megvalósítható. És ahogyan azt szintén leírtuk az előzőekben, ennek okán több megbeszélés után végül elálltunk a közös munkától és a produkcióban való részvételtől.

A slam poetry nyolc évvel ezelőtti, magyarországi indulása óta lényegében egyetlen dolgot tesz: teret ad a szubjektív nézetek megosztásának, illetve alkalomadtán ezek ütköztetésének. Meglátásunk szerint jelenlegi népszerűségét is a vélemény, a szólás és az előadás szabadságának köszönheti.

Az alulírott 11 fő azonban nemtől, kortól, esetleges politikai nézetbeli és egyéb különbségektől függetlenül abban egyetértett, hogy egy slam poetry előadás keretein belül súlyos hiba lenne közéleti témák érintése nélkül beszélni 1848-ról és annak örökségéről. Ami viszont jelen pillanatban talán a legfontosabb: közéleti témákról van szó, tehát nem aktuálpolitikáról. Soha semmilyen politikai párthoz semmilyen formában nem kötődtünk, és az ehhez a függetlenségünkhöz való ragaszkodásra büszkék vagyunk. Releváns társadalmi kérdésekkel gyakran foglalkozunk, véleményünk szerint ezt tettük a Pilvakerre írt szövegeinkben is, a tényleges pártpolitikához azonban semmi közünk nincs, nem is volt és reméljük soha nem is lesz.

Eredeti szándékunk szerint egy, a héten megjelent, téves információkat tartalmazó hír cáfolata lett volna az előző nyilatkozatunk. Őszintén sajnáljuk, hogy így alakultak a dolgok.

A 2014. március 15-i Pilvakeren kiváló előadóművészek fognak a legjobb tudásuk szerint teljesíteni a színpadon. Ezt mi ugyanúgy tiszteletben tartjuk, mint bármilyen más véleménykülönbséget, és ismét, ezúton is nagyszerű estét kívánunk nekik is és a közönségnek is.

Csider István Zoltán

Gábor Tamás

Győrfi Kata

Horváth Kristóf

Kemény Zsófi

Mavrák Kata

Németh Péter

Pion István

Simon Márton

Süveg Márk

Tolnai Eszter

2014-03-09

A slammerek első nyilatkozata a témában:

http://slampoetry.hu/2014/03/08/hivatalos-nyilatkozat-pilvaker-2014/